PATRONATY MEDIALNE:

ORGANIZATORZY:

UCZESTNICY:

PARTNERZY:

18 września 2018
Zapewne zauważyliście, że wśród logotypów naszych partnerów pojawiło się logo firmy Reklamex. To ogromne niedopatrzenie z naszej strony, że dopiero teraz!!!!
15 września 2018
Do organizatorów zawodów wpłynęło zgłoszenie drużyn strzeleckich Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
14 września 2018
Nasi partnerzy z Fabryki Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o. przygotowali dla wszystkich uczestników bardzo miłą niespodziankę. Wygląda na to, że musimy zweryfikować naszą informację dotyczącą broni na "Łupkowskich Strzelbach"
10 września 2018
Na tegoroczne Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych Euroregionu "Karpaty" zawita ze swoją ekspozycją i pokazami jeden z najstarszych partnerów zawodów - CENZIN Sp. z o.o.

NAJNOWSZE INFORMACJE

zawody pod patronatem honorowym

Ministra Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej

zawody pod patronatem honorowym

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Rzeczypospolitej Polskiej

- od 12 lat integrujemy europejskie służby mundurowe

Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych 
Euroregionu "Karpaty"

ŁUPKOWSKIE

STRZELBY

18 września 2018
Zapewne zauważyliście, że wśród logotypów naszych partnerów pojawiło się logo firmy Reklamex. To ogromne niedopatrzenie z naszej strony, że dopiero teraz!!!!
15 września 2018
Do organizatorów zawodów wpłynęło zgłoszenie drużyn strzeleckich Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
14 września 2018
Nasi partnerzy z Fabryki Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o. przygotowali dla wszystkich uczestników bardzo miłą niespodziankę. Wygląda na to, że musimy zweryfikować naszą informację dotyczącą broni na "Łupkowskich Strzelbach"